नेपाल राष्ट्र बैंक - विभिन्न पदहरुको विज्ञापनDeadline: 2021 December 30


नेपाल राष्ट्र बैंक - खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट पूर्तिहुने विभिन्न पदहरुको विज्ञापन (२०७८/०८/२४) -  To read full notice, please click here

Apply to vacancy by visiting career portal of NRB at https://jobs.nrb.org.np/open


Published: 2021 December 14

Related
pic1

लोक सेवाले खुलायो, २८४ जना अधिकृतको विज्ञापन

लोक सेवा आयोगले बुधबार न्याय सेवाको कानून, न्याय तथा सरकारी वकिलतर्फ ७० गरी कूल २८४ जना अधिकृतको विज... - 2 years ago - Deadline: January 4, 2022