Welcome to Loksewa MCQ

This website helps students' preparing for Public Service Commission (PSC) exams. We have multiple choice questions from various categories like history, geography, economy etc. You can also prepare for Loksewa Computer Operator exams. Feel free to contact us with your queries or suggestions.


avatar

We wish you a good luck with your future endeavors. May you reach you life goals.

Loksewa MCQ Team
Stats
Category Total Questions
Computer 739
Economy 160
Geography 265
History 173
Politics 144
Science 219
Sports 57
Others 393
Total 2,150
News
pic1

लोक सेवाका रोकिएका परीक्षाहरु १५ साउनदेखि

लोक सेवा आयोगले कोरोना संक्रमण महामारीका कारण रोकिएका परीक्षाहरु साउन १५ गतेदेखि सन्चालन गर्ने निर्ण... - 5 months ago


pic1

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को गणक पदकोलागि पहिले सर्ट लिस्टमा छनोट भएका उमेदवाहरुको नामावलि प्रकासन सम्बन्धी जानकारी

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को स्थलगत कार्यमा खटिने गणकहरु सेवार करारमा लिनको लागि मिति २०७७ माघ ११ गते प्... - 6 months ago


Results
pic1

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७ शाखा अधिकृत लिखित नतिजा

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, लेखा... - 4 months ago


pic1

न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, न... - 5 months ago